"Ett personligt och fint möte med Mari när hon med sådan inlevelse och respekt utforskade vårt hem. Jag fick hjälpa till att få in en orolig man in i ljuset med att vinka av honom. En känsla av vördnad inför de för mig okända infann sig och det mycket tack vare Mari,som också fick mig att känna mig trygg under hela seansen.

Nina